Şekil-T.5 Yarım küre topraklayıcıda akım ve potansiyel dağılımı


Şekil-T.5 Yarım küre topraklayıcıda akım ve potansiyel dağılımı

Şekil-T.5 Yarım küre topraklayıcıda akım ve potansiyel dağılımı