Topraklama Ölçümü


Topraklama nasıl ölçülür? Elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkanlık direnci ölçümü nasıl yapılır? Meger ne işe yarar? Ölçüme uygun aletler nelerdir? Nelere dikkat edilmelidir?  .  .  .  .  

Topraklama Ölçüm Raporu ihtiyacınız mı var?

İş güvenliği çalışmaları kapsamında Topraklama Ölçüm Raporu hizmetlerimizden faydalanmak için hemen bizi arayın.

İstanbul +90 216 452 89 56 – Kocaeli +90 262 721 45 25

Bilgi ve teklif almak için lütfen irtibata geçiniz.

mail adresimiz:  info@topraklama.com

 

Topraklama Ölçümü Zorunlu Mudur?

Topraklama ölçümü; 24500 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” ile zorunlu hale getirilmiş, aynı yönetmeliğin Ek-P bölümünde topraklama ölçümü için gerekli periyotlar belirtilmiştir. Ayrıca 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları” yönetmeliğinde topraklama tesisatının kontrollerinin kimler tarafından ve hangi periyotlarda yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Aşağıda ayrıntılarıyla belirtilen tüm bu yönetmeliklerin sonucunda, topraklama tesisatının kontrolleri periyodik olarak ve elektrik mühendisleri,elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Ayrıca Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner kontrollerinin (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) azami yılda bir kez yapılması zorunludur.

 • 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları” yönetmeliğinin Ek-III “Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller ile İlgili Hususlar”, madde 2.3.2 gereğince elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın kontrolleri periyodik olarak ve elektrik mühendisleri,elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Ayrıca bu yönetmelikte bulunan tablo 3’te belirtildiği şekilde; Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner kontrollerinin (İlgili standardın öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) azami yılda bir kez yapılması zorunludur.
 • 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğinin” 5. ve 8.maddeleri gereğince işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla topraklama zorunlu hale getirilmiştir.
 • 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin” 7. ve 10. maddeleri gereği tesislerin topraklamalarının uygunlugu ile ilgili belirli periyotlarda ölçüm ve muayene yapılması gereklidir. Ek-P bölümü gereği topraklama tesislerinin isletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin periyotlar şu şekilde verilmiştir:
  1. Elektrik Üretim ve Dağıtım tesisleri (Enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 Yıl
  2. Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 Yıl
  3. Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
   1. Topraklamalara ilişkin dirençlerin muayene ve ölçümü: 1 Yıl
   2. Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 Yıl
  4. Sabit olmayan tesisler için:
   1. Sabit işletme elemanları için: 1 Yıl
   2. Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 Ay

 

 

Topraklama ile ilgili ölçümlerimiz ;

Topraklama Direnci Ölçme

Yalıtkanlık Direnci Ölçme

Çevrim Empedansı Ölçümü

Süreklilik Direnci Ölçümü

Kaçak Akım Rölesi Ölçümleri