Topraklama Direnci Çeşitleri


Özellikle canlıların bulunduğu ortamlarda toprağa geçiş direncinin mümkün olduğunca düşük tutulması hayati önem arz etmektedir. Topraklama direncinin düşük olması olası atmosferik elektrik boşalmalarında yıldırımdan korunma tesislerinde oluşacak yan atlamaları ve tehlikeleri de azaltacaktır.

Özgül Toprak Direnci

Toprağın elektriksel öz direncidir. Bu direnç genellikle Ω m2/m ya da Ω m olarak verilir. Bu direnç kenar uzunluğu bir metre olan bir küpün karşılıklı iki yüzeyi arasındaki dirençtir. Bulunulan ortamda toprağın özelliklerine göre özgül direnç değişmektedir. Bazı toprak türlerine göre ortalama değerleri gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Toprak Özgül Direnci

Toprak Özgül Direnci

 

Topraklayıcının veya Topraklama Tesisinin Yayılma Direnci (RE)

Bir topraklayıcı ya da topraklama tesisi ile referans toprağı arasındaki toprağın direncidir. Yayılma direnci, yaklaşık olarak omik direnç kabul edilebilir.

Özgül Direnci 100 Ω.m Olan Toprak İçin Yayılma Direnci

Özgül Direnci 100 Ω.m Olan Toprak İçin Yayılma Direnci

Başka özgül toprak dirençleri (ρ) için yayılma dirençleri bu çizelgede verilen yayılma dirençleri ρ /ρ1= ρ/100 kat sayısı ile çarpılarak bulunur.

Topraklama Direnci 

Topraklayıcının yayılma direnci ile topraklama iletkeninin direncinin toplamıdır.

Toplam Topraklama Direnci

Bir yerde ölçülebilen ve ölçüye giren bütün topraklamaların toplam direncidir.

Topraklama Empedansı (ZE)

Bir topraklama tesisi ile referans toprağı arasındaki (işletme frekansında) alternatif akım direncidir. Bu empedansın mutlak değeri, topraklayıcıların yayılma dirençleri ile toprak iletkenleri topraklayıcı etkisi olan kablolar gibi zincir etkili iletken empedanslarının paralel bağlanması ile elde edilir

Darbe topraklama direnci

Bir topraklama tesisinin herhangi bir noktası ile referans toprağı arasında, yıldırım akımlarının geçmesi sırasında etkili olan dirençtir.