Topraklama Direncini Ölçme


Topraklama Direnci, Topraklayıcının yayılma direnci ile topraklama iletkeninin direncinin toplamıdır.

Topraklama Direnç Ölçme Düzeneğini Kurma

Ölçme düzeneği için şekilden faydalanabiliriz. Ölçü aletinin çubukları topraklama elektroduna 5-10’ar metre aralık olacak şekilde toprağa çakılır.

Üç Elektrotlu Topraklama Ölçüm Düzeneği

Üç Elektrotlu Topraklama Ölçüm Düzeneği

 

Topraklama Direnç Ölçme İşlem Sırası

  • Ölçme için şekilde gösterildiği gibi bağlantıyı yapınız.
  • 2/3 elektrot metot düğmesini 3 elektrotlu ölçüm konumuna getiriniz.
  • Yardımcı topraklama direnci değerlerini yardımcı topraklama direnci aralığı içinde C ve P için kontrol ediniz.
  • Uygun direnç aralığını kullanarak ölçümü gerçekleştiriniz.

Topraklama Direnci İçin Sınır Değerleri

Koruma topraklamalarında yönetmelikte bir sınır değer bulunmamaktadır. Sınır değer hesabı sistemin türüne (TT, TN), eşdeğer değer üzerinde bulunan açma cihazlarına(sigorta türü), artık akım anahtarı(kaçak akım rölesi) bulunmasına göre (Bu nedenle özellikle küçük güç tüketimli işletmelerde ve evlerde artık akım anahtarlarının konulması tavsiye edilmektedir.) ölçümü yapan mühendis tarafından hesaplanmaktadır. Topraklama direncinin uygunluğu ancak bu hesap yöntemi ile belirlenmektedir.

Topraklama Direnç Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar

  • Topraklayıcı ile ölçü aleti uçları arasındaki mesafe 5-10 metre aralıklarla olmalıdır.
  • Çubukları çakacağımız yerler ölçme işleme yapmadan ıslatılmalıdır.
  • Kablolar bağlantı maşalarından iyi bir şekilde tutturulmalıdır.
  • Ölçüm yapılırken elektrotlara dokunmamak gerekir .