Elektrik Sistemleri (Şebeke) Tanım ve Şekilleri


TS 3994 standartına göre alçak gerilim şebekeleri; ilk harf akım kaynağı (Transformatör) ikinci harf tüketici cihazların yapısını gösterecek şekilde iki harften oluşan kısaltmalar ile temsil gösterilir.

Alçak Gerilim Şebeke Şekilleri

Alçak Gerilim Şebeke Şekilleri

Bağlantı şekillerini belirleyen isimlerde ;

  • İlk harf trafonun toprakla bağlantı durumuna işaret etmektedir.

T Toprağa bağlı,

I Topraktan yalıtılmış.

  • İkinci harf ise cihazların toprağa bağlantı durumunu göstermektedir.

T Toprağa bağlı,

N sıfır hattına bağlı.

Bu duruma göre üç ana sistem TN, TT, IT şeklinde oluşmaktadır.

TN sistemin ise yine üç adet alt grubu meydana gelmektedir.

TN-C, TN-S, TN-C-S

S: Ayrık (separated)

C: birleştirilmiş (combined)

TT Şebeke

TT Sistemi, şebeke topraklama noktasının toprağa doğrudan bağlı olduğu ve gövdelerin şebeke topraklama elektrotlarından ayrı
topraklama elektrotlarına bağlandığı sistemdir.

TT Sistem

TT Sistem

IT Sistem

Bu tip şebekelerde, yıldız noktası toprağa karşı yalıtılmıştır veya yeteri kadar yüksek bir empedans (direnç veya endüktans bobini) üzerinden topraklanmıştır. Bu tip şebekeden beslenen cihazlar topraklanır.

IT Sistem

IT Sistem

TN Sistem

TN sisteminde doğrudan topraklanmış bir nokta bulunur ve tesisatın açıktaki iletken bölümleri bu noktaya koruma iletkeni ile bağlanır. TN sistemleri koruma (PE) ve nötr (N) iletkenlerinin durumuna göre üç tipe ayrılır.

TN-S Sistem

TN-S sisteminde koruma ve nötr iletkenleri şebekenin tamamı boyunca ayrı ayrı çekilir.

TN-S Sistem

TN-S Sistem

TN-C Sistem

Sistemin tamamında nötr ve koruma fonksiyonları tek bir iletkende birleştirilmiştir.

TN-C Sistem

TN-C Sistem

TN-C-S Sistem

TN-C-S sisteminde koruma ve nötr iletkenleri, şebekenin bir bölümünde ayrı ayrı, bir bölümünde ortak bir iletken olarak çekilir.

TN-C-S Sistem

TN-C-S Sistem