Topraklayıcılara Göre Topraklama Direnci Hesaplama


Topraklama direncini, kullandığımız topraklayıcı çeşidine göre hesaplayabiliriz.

Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği, madde 9.b) Topraklayıcı (topraklama elektrodu) maddesinde topraklama elekrodu için kullanılabilecek ürünlerden bahsedilmiştir.

Bu bağlamda kullanılabilecek topraklayıcılar ve topraklama direnci hesaplama formülleri aşağıda ki gibidir.

 

– Çubuk topraklayıcı veya boru topraklayıcı,

 

Çubuk Topraklayıcı ve Formülleri

Çubuk Topraklayıcı ve Formülleri

d: çubuk çapı

ρE: Toprak özgül direnci

L: Çubuk boyu

 

– Şerit veya örgülü iletken topraklayıcı

 

Şerit Topraklayıcı ve Formülleri

Şerit Topraklayıcı ve Formülleri

 

L: şerit veya halka topraklayıcı uzunluğu

d: iletken çapı veya şerit kalınlığının yarısı

 

Temel topraklayıcı

Temel topraklama yapılırken genellikle galvaniz şeritler kullanılır. Temel Topraklama kapalı bir halka biçiminde, binanın  dış duvarlarının timeline veya temel platform üzerine yerleştirilir.  Belirli aralıklarla tutucular sayesinde sabitleştirilmelidir. Temel topraklamanın yapıldığı alan enine ve boyuna 20×20 metrelik bir alanda olmalıdır. Eğer topraklamanın yapılacağı alan bu alandan büyük ise temel topraklama iletkenleri 20 metrede bir göz oluşturacak şekilde yapılmalıdır.

 

Temel Topraklayıcı

Temel Topraklayıcı

 

Eğer temelimiz büyük ise 20 metrelik bölümler halinde gözler oluşturmalıyız. Bu durumda topraklama elektrodumuz “Halka Topraklayıcı”dan “Gözlü Topraklayıcı” şekline geçmiş olacaktır. Hesaplamalarda bunu göz önüne almalıyız.

Halka topraklayıcı için formül;

Halka Topraklayıcı Formülleri

Halka Topraklayıcı Formülleri

Burada; D: halka veya gözlü topraklayıcının alanına eşdeğer alanlı daire çapıdır.

ile bulunur.

Gözlü topraklayıcı için formül;