Çevrim Empedansı Ölçümü


Dolaylı dokunmada koruma için ana iletken ile koruma iletkeni arasındaki ve ana iletken ile PEN iletkeni arasındaki
çevrim empedansı tespit edilmelidir. Çevrim empedansı ölçmesi, bir akım devresinin en uzak yerinde yapılmalıdır. Bunun dışında bu akım devresi için, koruma iletkeni bağlantısının sürekliliğinin kanıtlanması yeterlidir.
Çevrim Empedansı Sınır Değerleri

Çevrim Empedansı Sınır Değerleri

Tablo da  görülen

1)Hat koruma anahtarları ve kesiciler için Ia değerleri, In’nin katı olarak ilgili standartlardan veya imalatçı karakteristiklerinden alınır ve standartta  belirtilen toleranslar gözönünde tutularak çevrim empedansı Zs bulunur.

2)U0=Topraklanmış iletkenlere göre anma gerilimi .

olarak açıklanmaktadır.

“Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” Madde 10.c.6.2’de çevrim empedansı açıklanmış ve yukarı da görülen sınır değeri tablo halinde verilmiştir.