Süreklilik Direnci Ölçümü


Bağlantıların bütünlüğünü kanıtlamak üzere iki iletken arasındaki yüksek çözünürlük direnci ölçümü yaparak devamlılık testi yapılır. Bu özellikle Koruyucu Toprak bağlantılarını kontrol etmede önemlidir, koruma iletkenlerinin, ana ve yardımcı eşpostansiyel baralarının bağlantılarının kontrolü için yapılır.

Yapılan ölçümle,  Ana Dağıtım Panosundan son kullanıcı noktasına kadar faz ve topraklamanın ulaştığı tespit edilir.

Süreklilik Ölçümü

Süreklilik Ölçümü