Yalıtkanlık Direncini Ölçme


Yalıtkanlık Direnci Tanımı

Elektrikle çalışan tüm cihazlar, akım kaynaklarından ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar, bunların birbirine olan irtibatlarını iletken teller yapar. Yalnız enerjinin, cihazlara iletimi sırasında bu iletken teller içinden geçen akım, bazı sebeplerden başka yollara sapar.

İletken içinden geçen akımın başka yollara sapmaması, istediğimiz cihazlardan veya istenen yerlerden geçebilmesi için bu teller kullanma yerlerine göre yalıtılır. Örneğin kablolarda; plastik, lastik, kâğıt, bobinaj tellerinde pamuk veya vernik, havaî hatlarda; cam veya porselen izolatör gibi yalıtkanlar kullanılır. İşte yalıtkan maddelerin, elektrik akımına karşı gösterdikleri bu dirence yalıtkanlık direnci” denir. Yalıtkanlık direncine yalıtım direnci veya izolasyon direnci de denmektedir.

Yalıtkanlık Direnci Ölçüm Çeşitleri

Yalıtkanlık direncinin ölçümü iki şekilde yapılır.

 • Her iletkenin toprağa karşı yalıtımı
 • İletkenlerin birbirine karşı yalıtkanlığı
Toprağa Karşı Yalıtkanlık Ölçümü

Toprağa Karşı Yalıtkanlık Ölçümü

İletkenler Arası Yalıtkanlık Ölçümü

İletkenler Arası Yalıtkanlık Ölçümü

 

Yalıtkanlık Direnç Sınır Değeri

Yalıtkanlık direncinin değeri şebeke geriliminin 1000 katından küçük  olmamalıdır.

Yani: 380 Voltluk bir şebekede 380.000 ohm , 220 Voltluk bir şebekede 220.000 ohm’dan yüksek yalıtkanlık direnç değeri olmalıdır.

Ölçülen direnç değeri gereken değerden küçükse tesisat yalıtımı iyi değildir.

Yalıtkanlık Direnç Ölçme Düzeneğini Kurma

Ölçme düzeneği kurulurken iletkenlerin toprağa karşı yalıtkanlığı ölçülecekse megerin bir ucu toprağa diğer ucu da iletkene bağlanır. İletkenlerin birbirine karşı yalıtkanlığı ölçülürken ise megerin iki ucu tesisatın iki iletkenine bağlanır.

Yalıtkanlık Direnç Ölçme İşlem Sırası

 • Test yapılacak tesisatın anahtarlarını kapatınız. Bu durumda devrede hiç bir alıcı olmamalıdır.
 • Megerin bir ucunu toprağa diğer ucunu tesisat iletkenlerinin birine bağlayınız.
 • Direnç değerini ölçü aletinden okuyunuz.
 • Aynı işi tesisatın diğer iletkenleri için de yapınız.

İletkenlerin birbirine karşı yalıtkanlığını ölçmek için:

 • Megerin her iki ucunu tesisatın iki iletkenine bağlayınız.
 • Direnç değerini meger üzerinden okuyunuz.

Ölçülen direnç değeri gereken değerden küçükse tesisat yalıtımı iyi değildir.

Yalıtkanlık Direnç Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar

Yalıtkanlık direnci ölçülürken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

 • Linye sigortaları enerji kesme durumunda olmalıdır.
 • Bütün almaçlar devreden çıkarılır.
 • Bütün anahtarlar kapatılır. (Alıcılar devre dışı)