Yapıldığı Yerler


Yıldırım yeryüzü ile gökyüzü arasında bir yük akması olayıdır. Bu olayın oluşması için karşı kutuplarda karşıt yüklerin oluşması ve bu yüklerin birbirlerini etkilemesi gereklidir. Bu etkiyi kolay hale getirerek yıldırım oluşmasını hızlandıran etkenlerin başında yüksek ve sivri noktalar gelmektedir. Yüksek binalar, kuleler, cami minareleri, trafo tesisleri, bayrak direkleri, tv, telsiz anten direkleri, radyo vericileri yıldırımın oluşmasını hızlandıran etkiler arasında sayılabilir. Bunların haricinde askerî tesisler, camiler, okullar, hapishaneler, hastaneler, stadyumlar, gaz dolum tesisleri, yakıt istasyonları, rafineriler, hava alanları, köprüler, fabrikalar, depolar ve tüm binalarda paratoner ve topraklama tesisleri yapılması mecburidir.

Kulede Paratoner Uygulaması

Kulede Paratoner Uygulaması

Örnek Pratoner Uygulaması

Örnek Paratoner Uygulaması

Paratoner Uygulaması

Paratoner Uygulaması