Şekil-T.4 Bir topraklayıcıda yayılma direncinin uzaklıkla değişim


Şekil-T.4 Bir topraklayıcıda yayılma direncinin uzaklıkla değişim

Şekil-T.4 Bir topraklayıcıda yayılma direncinin uzaklıkla değişim