Şekil-T.14 Yarım küre şeklindeki topraklayıcı


Şekil-T.14 Yarım küre şeklindeki topraklayıcı

Şekil-T.14 Yarım küre şeklindeki topraklayıcı