Şekil-T.11 Toprağa düşey olarak gömülen levha topraklayıcı


Şekil-T.11 Toprağa düşey olarak gömülen levha topraklayıcı

Şekil-T.11 Toprağa düşey olarak gömülen levha topraklayıcı