Wenner Yöntemi


Toprağın kendi direnci ne kadar düşükse, yapılan topraklamanın direnci de o kadar düşük olur. Bu açıdan yeni bir tesis kurulacağı zaman alanın toprak özgül direncinin ölçülerek; yapılacak topraklama sisteminin, kullanılacak elektrodun ve elektrodların pozisyonlarının bu ölçüm sonuçlarına göre değerlendirilmesi hem topraklama sistemi kurulum maliyetini asgari seviyeye çekerken hem de topraklamanın daha iyi değerlerde ve daha sağlıklı olmasını sağlar.

 

ABD Standard Bürosu’ndan Dr. Frank Wenner 1915 yılında toprak megeriyle ilgili ilk teorik ölçüm mantığını ve hesaplarını yapmıştır.

Özgül direnç Wenner Metodu’nu kullanarak 4 kazık yardımıyla ölçülebilir. Kazıklar, eşit uzaklıkta çakılır ve ölçüm gerçekleştirilir. Bu metot da dört adet elektrot eşit aralıklarla ve aynı doğrultuda toprağa çakılır. Toprak megeri ile en dışlardaki elektrotlardan akım uygulanır, içteki elektrotlarından voltaj ölçülür. Toprak direnci, Ohm kanunu uygulanarak ( R = V / I ) ölçü aletinden doğrudan okunur.