Topraklama Hesabı


Bir noktada topraklama direncini ölçtükten sonra sınır değerine belirleme ve ölçülen noktanın uygun olup olmadığını değerlendirme, konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Çünkü ölçüm yapılan nokta ve bu noktaya beslemenin geldiği yer incelenmeli, enerjinin alındığı şalter/sigorta nominal akımı, özellikleri gibi değerler, hatta kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) olup olmadığı (var ise özellikleri) gibi noktalara dikkat edilmeli, tüm bu değişkenler ve ortamın kullanım amacı ve durumu göz önüne alınarak sınır değerler belirlenmelidir.

Topraklama sistemin kurulurken, kullanılan topraklayıcı çeşidine göre bir hesap yapılıp, elde edilecek topraklama direnci yaklaşık olarak bulunabilir. Böyle bir hesap yapmak için toprak özgül direncini bilmek gerekir.  Bu hesapların açıklandığı sayfamıza ulaşmak için Tıklayınız