Topraklama Barası


Topraklama elemanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri Topraklama Elemanları ve Özellikleri sayfamızdan bulabilirsiniz.

Topraklama Barası

Topraklama barası (topraklama birleştirme iletkeni), birden fazla topraklama iletkeninin bağlandığı bir baradır.

Topraklama Barası

Topraklama Barası

Tüm panolarda topraklama barası bulunmalı ve panoya gelen ve panodan dağılan tüm topraklama iletkenleri bu bara üzerinde birleştirilmelidir. Bara panoya direk bağlanmalıdır, eğer izoleli bir bara kullanılmış ise pano gövdesinin topraklama sistemiyle irtibatını sağlamak için baradan pano gövdesine topraklama iletkeni ile bağlantı yapılmalıdır. Aşağıda ki resimde görüleceği gibi toprak barası direk pano gövdesine bağlanmış (nötr barası izolatörle bağlanmış dolayısıyla pano gövdesinden ayrılmıştır), panoya gelen ve panodan ayrılan topraklama iletkenleri bu bara üzerinde birleştirilmiştir.

Doğru Bağlanmış Topraklama Barası

Doğru Bağlanmış Topraklama Barası

Aşağıda örnek bir topraklama barası görülmektedir. Bu barada galvaniz şerit ve örgülü bakır olarak kullanılan topraklama iletkenleri birleştirilmiştir .

Örnek Topraklama Eşpotansiyel Barası

Örnek Topraklama Eşpotansiyel Barası