Temel Topraklaması Nasıl Yapılır


Temel içine yerleştirilmiş topraklayıcı; beton içine gömülerek, toprakla geniş yüzeyli olarak temas etmesi sağlanır. Bu şekilde yapılan topraklamaya Temel Topraklama denir.

Temel topraklama, potansiyel dengelemesinin etkisini arttırır. Yapı temeli oluşturulurken, temel içindeki iletken kısımların elektriksel olarak sürekliliğinin gerçekleştirilmesi, bir yandan eş potansiyellemeyi sağlarken, diğer yandan da topraklama direnci olarak ölçüldüğünde uygun değer verirse, TT şebeke için koruma topraklaması, TN şebeke için ise işletme topraklamasını sağlar.

Yukarıda anlatılanlar, yapı temeli izole edilip bohçalanmamış olduğu taktirde geçerlidir. Yapı temeli izole bohça içinde ise, yapılacak uygulama, potansiyel dengeleme ve düzenleme kurallarına göre bohçalanmamış temelin altına ağ şeklinde uygun dirençli topraklama tesisi yapmak ve bunu toprak içinden sürdürüp izolasyonun sona erdiği seviyede eş potansiyellenmiş betonarme demirleri ve iletken kısımlarla irtibatlandırmak şeklinde yapılmalıdır.

İki tip temel topraklama uygulaması içinde, iletken seçiminde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

Yönetmelikte galvanizli şerit önerilmektedir. Gerçekten de betonarme, demir ile ayni esaslı malzeme olduğundan, korozyon riski taşımaz ve dolayısıyla en uygun malzemedir. Öte yandan, ülkemizdeki galvanizli şeritler 4 ile 6 m civarında boylarda olup, ancak özel siparişlerle 20 ile 30 m ‘lik boylarda da üretilmektedir. Boy kısaldıkça ek malzemesi daha fazla gerekmekte, bu da tesisatın yapımında isçilik ve malzeme fiyatlarında artışa sebep olmaktadır. Ayrıca çok ek, çok problem demektir ve işin kalitesini düşüren bir etken olarak karşımıza çıkacaktır.