Elektrik Kablo Çeşitleri


Kablo, Elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik cihazını birbirine elektrik akımıyla bağlayan, elektriğe karşı yalıtılmış, bir veya birden çok damardan oluşan yalıtılmış iletkendir. Ayrıca bir sinyali bir yerden başka bir yere iletmede de kullanılır. Kablolar, bir veya daha fazla damarlardan ve damarların dışında dış etkilere karşı korumayı sağlayan kılıftan oluşur. Damarlar; iletken, kılıf, ekran, zırh gibi bölümlerden oluşur.

Kablo Çeşitleri

Kullanılan Malzeme Cinsine Göre 

 • Bakır İletkenli Kablolar
 • Alüminyum İletkenli Kablolar

Kullanılış Amaçlarına Göre

 • Enerji Kabloları
 • Kumanda ve Sinyal Kabloları
 • Haberleşme-Telefon Kabloları

Yalıtkan Durumuna Göre

 • PVC (polivinilklorid) Yalıtkanlı Kablolar
 • Kağıt Yalıtkanlı Kablolar
 • PE (Polietilen) Yalıtkanlı Kablolar
 • XLPE Yalıtkanlı Çapraz Kablolar

Kullanılacağı Yere Göre

 • Normal İşletme Şartları
 • Ağır İşletme Şartları (Tersaneler, ağır sanayi kuruluşları, kimyasal etkilenme olması muhtemel tesisler…)

Kablolar; TS (Türk standartları), VDE (Alman standartları), IEC (İnternational Electrical Comission), BS (British Standart) sembollerine göre sınıflandırılmaktadır. TS olarak kullanılan kablolar için genel kabul edilen kodlar farklar göstermektedir.

Türk Standardında NVV olarak gösterilen kablolar Alman Standardında (VDE) NYM ile simgelenmektedir, Bir veya çok telli, bakır iletkenli, bir veya çok damarlı protodur (PVC bazlı özel bir termoplastik ) yalıtkanlı, protodur dış kılıflı antigron alçak gerilim kablosudur. Toprak altında kullanılmazlar. Çeşitli kesit(1,5-16 mm²) ve damar sayısında(1-5) üretilmektedir.

Türk Standardında YVV olarak gösterilen kablolar Alman Standardında (VDE) NYY ile simgelenmektedir, bakır iletkenli bir veya çok telli ve farklı damar sayılarında üretilen kablolardır. TS de Y harfi ile başlayan kodlara sahip kablolar, enerji, şebeke, aydınlatma, kumanda kabloları olarak; kablo kanalında, harici olarak veya toprak altında kullanılabilir.

En çok kullanılan kablo türleri yukarı anlatıldığı gibi olsa da bunların haricinde de birçok kablo türü bulmak mümkündür.

Alpek Kablolar: Alpek tipi hava hattı kablolarında, plastik yalıtkanlı alüminyum faz iletkenleri çıplak nötr iletkeni etrafında bükülerek sarılmıştır. Askı teli bütün yükü ve gerilmeleri taşır. Alçak gerilim hatlarında kullanılır.

Haberleşme kabloları: Plastik izoleli ve kılıflı, yer altı-kanal- askı telli havaî, dış ve iç tesisatta kullanılır. Dielektrik kayıpları çok azdır.

Sıcaklığa dayanıklı kablolar, yüksek ortam sıcaklıklarının bulunduğu çalışma ortamının sıcak olduğu noktalarda kullanılır, her kablo için üreticiden bilgi almak gerekse de genel olarak 150-200 °C sıcaklıklarda çalışabilen kablolar bulunmaktadır.

Koaksiyel kablo:  Kablonun ortasında üzeri yalıtılmış ve canlı uç olarak anılan bir iletken bulunur. Yalıtkanın üzerinde ise hasır şeklinde örülmüş metal siper vardır.  Genellikle anten kablosu olarak kullanılmaktadır.

Fiber Optik Kablo: kesiti boyunca ışığı yönlendirebilen cam veya plastik fiber yapılardan oluşan kablo çeşididir. Fiber optik veya optik olarak adlandırılır. Uzun mesafelere veri iletimini diğer kablo türlerine göre daha hızlı ve yüksek değerlerde taşıdıkları için özellikle haberleşme alanında çok yaygın olarak kullanılırlar. Diğer kablo türlerine göre daha az veri kaybına neden olurlar ve dış manyetik alandan etkilenmezler. Bu özelliklerinden dolayı, askeri alanlarda, optik haberleşme sistemlerinde, elektronik cihazların aralarında ki iletişimlerde, internet bağlantılarında, kapalı devre tv sistemlerinde sıklıkla kullanılırlar.